مشتری:

صنایع ابسترگو.

تاریخ:

مارس, 2018

وب سایت:

droitlab.com

خدمات:

توسعه وب ، طراحی UX ، سئو

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است