هدف: پیاده‌سازی پیش‌پرداخت /  مصرف دو پله‌ای / نوتیفیکیشن مصرف

سناریو:
پکیج حرفه‌ای، به ازای هر ماه ۵۰۰ شارژ مکالمه اولیه / ۴۹ هزار تومان ماهانه