استخدام برنامه‌نویس جاوا

برای تقویت بخش «مالی و حسابداری» خود از افراد علاقمند، دعوت به همکاری می‌نماییم.

استخدام کارشناس DevOps

برای تقویت تیم «دواپس - DevOps» خود از افراد علاقمند، دعوت به همکاری می‌نماییم.

استخدام برنامه‌نویس Golang

ما برای تقویت تیم «توسعه نرم‌افزار» خود از افراد علاقمند به حوزه فین‌تک، دعوت به همکاری می‌نماییم.

کارآموز پشتیبانی نرم‌افزار

ما برای تقویت تیم «پشتیبانی نرم‌افزار» خود از افراد علاقمند به حوزه فین‌تک، دعوت به همکاری می‌نماییم.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است